A mai gazdasági környezetben egyre nagyobb szükség van a nagy tapasztalatokkal rendelkező erdészeti szakemberekre. Ennek érdekében az erdészeti szakembereknek és hozzátartozóiknak szükségük van a korszerű ismeretek megszerzésére, a tapasztalatok átadására és mindezek ötvözeteként arra, hogy korszerű képzési-, pihenési-, üdülési és szabadidő töltési lehetőségek álljanak a rendelkezésükre, valamint javuljon szociális biztonságuk is.

Attól a gondolattól vezérelve, hogy közvetlen anyagi támogatást nyújtson a gyermeknevelés és az annak szolgálatába is állítható nyelvtanulás, számítástechnika oktatás és a művészeti képzés színvonalának emeléséhez, az alapítók 2014-ben az ÖRÖKERDŐ KÖRNYEZET-, TERMÉSZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY, mint jogi személyiséggel rendelkező alapítványt alapították meg.

Alapítók

Kindla Norbert,
Molnár György Bulcsu,
Rácz Károly.

Elérhetőség

Az Alapítvány neve: ÖRÖKERDŐ KÖRNYEZET-, TERMÉSZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET
Az Alapítvány rövidített neve: ÖRÖKERDŐ ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány székhelye: 2025 Visegrád, Sziget utca 6.
E-mail: info@orokerdo-alapitvany.hu
Telefonszám: +36 20/9846-012
Nyilvántartási szám: 13-01-0003646
Számlaszám: 12100011-19032258
Adószám: 18623802-1-13

Kuratórium

Alapítvány Kuratóriumának tagjai, határozatlan időre:
Elnök: Kálmán Miklós
Titkár: Kovács Márton
Tag: Gergál Sándor

Tevékenységeink

A cél megvalósítása érdekében az Alapítvány végzi elsősorban, de nem kizárólagosan az Alapítók által megjelölt erdészeti szakemberek és hozzátartozóik

 • szociális támogatását és üdültetésének segítését,
 • a gazdálkodási körülmények miatt bizonytalan foglalkoztatási helyzetbe került munkavállalók szak-, át- és továbbképzésének támogatását,
 • sport és szabadidő eltöltésének támogatását és
 • a cél megvalósításával kapcsolatos információs feladatok ellátását.

VESZPRÉMI GÉZA ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj célja Veszprémi Géza emlékének megőrzése, valamint szociálisan rászoruló, jó szakmai tanulmányi eredményű tanulók jutalmazása.

2024/25. tanév felhívása:

Pályázati felhívás

A 2023/24. tanévben jutalmazott diákok:

Fodor László
Róka Máté

A 2022/23. tanévben jutalmazott diákok:

Selmeczi Dávid Zsolt
Staritzbüchler Áron Ferenc

Természet és az emberi környezet védelme

A természet és az emberi környezet védelme és a környezeti kultúra fejlesztése érdekében

 • elősegíti a természetes biológiai sokféleség (biodiverzitás) és a természeti értékek megismerését, feltárását, számbavételét, megőrzését, fenntartását, helyreállítását és bemutatását,
 • elősegíti a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. Támogatja természetkímélő és környezetbarát módszerek, eljárások és technológiák kifejlesztését, kipróbálását, alkalmazását és terjesztését,
 • segíti azon személyek, szervezetek és intézmények munkáját, melyek a környezeti tudatosság, tudás, attitűdök, készségek és a résztvétel igényének kialakítását, fejlesztését és terjesztését szolgálják,
 • támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos információáramlás fejlesztését és fokozását, a minél szélesebb nyilvánosság megteremtését.

Feladataink

Az Alapítványi tevékenységek keretében a célok eléréséért az Alapítvány elsődlegesen az alábbi feladatok ellátását tűzi ki maga elé:

 • oktatás-, képzési-, továbbképzési projektek kialakítását és kutatását szervezi,
 • szolgáltatásokat biztosít, szakmai, oktatási, képzési programok rendezvények részére,
 • rászorultság esetén egészségügyi kezelés, ellátás,
 • üdülési szolgáltatást szervez és bonyolít, amelyek elősegítése érdekében ingatlant kezel és hasznosít,
 • a természeti értékek számbavétele érdekében adatgyűjtést végez, adatbázisokat létesít és működtet,
 • felméri egy-egy kistáj népi építészetének jellegzetes, ma is élő példáit, útmutatókat, ajánlásokat dolgoz ki az új építkezők számára,
 • természetes élőhelyeket alakít ki (élő hely rekonstrukció) és tart fenn. Természetvédelmi kezelést végez. Rekultivációs munkákat bonyolít le.,
 • természetszerű és természetkímélő gazdálkodási módszereket fejleszt ki, kísérleti területeket alakít ki és tart fenn,
 • esettanulmányokat, környezettanulmányokat, környezeti hatásvizsgálatokat, természetvédelmi kezelési terveket, rekonstrukciós és rekultivációs terveket készít,
 • kapcsolatot teremt a hasonló feladatkörű szervezetekkel,
 • céljai megvalósítása érdekében vállalkozásokat szervez és menedzsel,
 • ellenőrzi az általa nyújtott támogatások gazdaságos felhasználását,
 • a neki felajánlott anyagi eszközökön és vagyoni szolgáltatásokon kívül saját erejéből is törekszik az Alapítvány vagyonának növelésére.

Rendezvényeink

Partnereink, támogatóink

fm_logo-520x245budakeszivadaspark-logo      logo-nhi     HHKK_logo  szelektalok-blue     forestvisit     am_logo_szines_HU     dunaisarkanyok-2005     IMG_0014 efns     me_logo_kicsi_k     Zalaerdo     CoffeeRUN_logo_print     dockyard     ikonos_logo

Galéria

Tematikus napok

Kulturális nap

Vadászati módok

Tanösvény átadó

orokerdo_1-60

Dokumentumok