A mai gazdasági környezetben egyre nagyobb szükség van a nagy tapasztalatokkal rendelkező erdészeti szakemberekre. Ennek érdekében az erdészeti szakembereknek és hozzátartozóiknak szükségük van a korszerű ismeretek megszerzésére, a tapasztalatok átadására és mindezek ötvözeteként arra, hogy korszerű képzési-, pihenési-, üdülési és szabadidő töltési lehetőségek álljanak a rendelkezésükre, valamint javuljon szociális biztonságuk is.

Attól a gondolattól vezérelve, hogy közvetlen anyagi támogatást nyújtson a gyermeknevelés és az annak szolgálatába is állítható nyelvtanulás, számítástechnika oktatás és a művészeti képzés színvonalának emeléséhez, az alapítók 2014-ben az ÖRÖKERDŐ KÖRNYEZET-, TERMÉSZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY, mint jogi személyiséggel rendelkező alapítványt alapították meg.

Alapítók

Kindla Norbert,
Molnár György Bulcsu,
Rácz Károly.

Elérhetőség

Az Alapítvány neve: ÖRÖKERDŐ KÖRNYEZET-, TERMÉSZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET
Az Alapítvány rövidített neve: ÖRÖKERDŐ ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány székhelye: 2025 Visegrád, Sziget utca 6.
E-mail: info@orokerdo-alapitvany.hu
Telefonszám: +36 20/9846-012
Nyilvántartási szám: 13-01-0003646
Számlaszám: 11742087-20086543
Adószám: 18623802-1-13

Kuratórium

Alapítvány Kuratóriumának tagjai, határozatlan időre:
Elnök: Kálmán Miklós
Titkár: Kovács Márton
Tag: Gergál Sándor

Tevékenységeink

A cél megvalósítása érdekében az Alapítvány végzi elsősorban, de nem kizárólagosan az Alapítók által megjelölt erdészeti szakemberek és hozzátartozóik

 • szociális támogatását és üdültetésének segítését,
 • a gazdálkodási körülmények miatt bizonytalan foglalkoztatási helyzetbe került munkavállalók szak-, át- és továbbképzésének támogatását,
 • sport és szabadidő eltöltésének támogatását és
 • a cél megvalósításával kapcsolatos információs feladatok ellátását.

VESZPRÉMI GÉZA ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíj célja Veszprémi Géza emlékének megőrzése, valamint szociálisan rászoruló, jó szakmai tanulmányi eredményű tanulók jutalmazása.

Pályázati felhívás

Természet és az emberi környezet védelme

A természet és az emberi környezet védelme és a környezeti kultúra fejlesztése érdekében

 • elősegíti a természetes biológiai sokféleség (biodiverzitás) és a természeti értékek megismerését, feltárását, számbavételét, megőrzését, fenntartását, helyreállítását és bemutatását,
 • elősegíti a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. Támogatja természetkímélő és környezetbarát módszerek, eljárások és technológiák kifejlesztését, kipróbálását, alkalmazását és terjesztését,
 • segíti azon személyek, szervezetek és intézmények munkáját, melyek a környezeti tudatosság, tudás, attitűdök, készségek és a résztvétel igényének kialakítását, fejlesztését és terjesztését szolgálják,
 • támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos információáramlás fejlesztését és fokozását, a minél szélesebb nyilvánosság megteremtését.

Feladataink

Az Alapítványi tevékenységek keretében a célok eléréséért az Alapítvány elsődlegesen az alábbi feladatok ellátását tűzi ki maga elé:

 • oktatás-, képzési-, továbbképzési projektek kialakítását és kutatását szervezi,
 • szolgáltatásokat biztosít, szakmai, oktatási, képzési programok rendezvények részére,
 • rászorultság esetén egészségügyi kezelés, ellátás,
 • üdülési szolgáltatást szervez és bonyolít, amelyek elősegítése érdekében ingatlant kezel és hasznosít,
 • a természeti értékek számbavétele érdekében adatgyűjtést végez, adatbázisokat létesít és működtet,
 • felméri egy-egy kistáj népi építészetének jellegzetes, ma is élő példáit, útmutatókat, ajánlásokat dolgoz ki az új építkezők számára,
 • természetes élőhelyeket alakít ki (élő hely rekonstrukció) és tart fenn. Természetvédelmi kezelést végez. Rekultivációs munkákat bonyolít le.,
 • természetszerű és természetkímélő gazdálkodási módszereket fejleszt ki, kísérleti területeket alakít ki és tart fenn,
 • esettanulmányokat, környezettanulmányokat, környezeti hatásvizsgálatokat, természetvédelmi kezelési terveket, rekonstrukciós és rekultivációs terveket készít,
 • kapcsolatot teremt a hasonló feladatkörű szervezetekkel,
 • céljai megvalósítása érdekében vállalkozásokat szervez és menedzsel,
 • ellenőrzi az általa nyújtott támogatások gazdaságos felhasználását,
 • a neki felajánlott anyagi eszközökön és vagyoni szolgáltatásokon kívül saját erejéből is törekszik az Alapítvány vagyonának növelésére.

Rendezvényeink

Partnereink, támogatóink

fm_logo-520x245budakeszivadaspark-logo      logo-nhi     HHKK_logo  szelektalok-blue     forestvisit     am_logo_szines_HU     dunaisarkanyok-2005     IMG_0014 efns     me_logo_kicsi_k     Zalaerdo     CoffeeRUN_logo_print     dockyard     ikonos_logo

Galéria

Tematikus napok

Kulturális nap

Vadászati módok

Tanösvény átadó

orokerdo_1-60

Dokumentumok